TRENČIANSKE TEPLICE. Kúpeľné mesto rovnako ako v minulom roku daruje sadu vitamínov a čaj na posilnenie imunity v plátennej taške aj tento rok. Balíček si môžu vyzdvihnúť v miestnej Turisticko-informačnej kancelárii (TIK) všetci seniori, ktorí v roku 2021 dovŕšili alebo ešte len dovŕšia 65 rokov a viac, s trvalým pobytom v Trenčianskych Tepliciach. Tento darček získajú aj obyvatelia zo zahraničia s trvalým pobytom, pre ktorých taktiež platí podmienka trvalého pobytu v kúpeľnom meste a dovŕšený vek minimálne 65 rokov.

V časoch chrípkových vírusov a neustále pretrvávajúcej náročnej pandemickej situácie, kedy stále nie je možné stretávať sa so seniormi, či jubilantami, sa vedenie mesta aj touto formou snaží podporovať a chrániť svojich občanov. “Vitamíny je možné vyzdvihnúť si každý pracovný deň v Turisticko-informačnej kancelárii (TIK) v Dome Narcis na Ulici M. R. Štefánika čase jej otváracích hodín od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13,00 hod. do 17,00 hod., a to najneskôr do 30. novembra. Balíček môže prebrať aj rodinný príslušník, prípadne iná poverená osoba. Pri preberaní balíčka je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom a podpísať prevzatie balíčka,” uvádza mesto Trenčianske Teplice.

Foto: Mesto Trenčianske Teplice