TRENČIANSKY KRAJ. Viac ako 30 mladých ľudí literárne zachytilo osobnosť Alexandra Dubčeka
V celoslovenskej literárnej súťaži Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka z dielne Trenčianskeho samosprávneho kraja a obce Uhrovec predstavili žiaci základných a študenti stredných a vysokých škôl svoj vlastný pohľad na rodáka z kraja, významného politika, veľkého demokrata a Európana.

Súťaž vyhlásená pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka prebiehala od apríla do konca júna 2021, rozdelená bola do dvoch kategórií. V prvej z nich ožila osobnosť uhrovského rodáka v literárnych prácach 8 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. V kategórii študentov stredných a vysokých škôl bolo doručených 27 originálnych slohových útvarov k osobnosti moderných dejín Slovenska, uznávanej na celom svete. „Práce momentálne posudzuje 7- členná porota na čele s osobným priateľom a spolupracovníkom Alexandra Dubčeka, profesorom Ivanom Laluhom, čestným občanom obce Uhrovec. Súťaž bude vyhodnotená v rámci seminára pre mládež, ktorý pripravujeme ako ďalšiu sprievodnú aktivitu osláv 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka,“ uviedla Zuzana Máčeková, starostka obce Uhrovec. Vzdelávací seminár prebehne v novembri 2021 v Uhrovci, v prípade zlej epidemiologickej situácie sa uskutoční online.

Zdroj: TSK