TRENČÍN. V pondelok 6. mája 2019 boli na župnom úrade v Trenčíne slávnostne odhalené busty 4 významných osobností, ktorých rodiskom je Trenčiansky kraj. Župa sa takýmto spôsobom rozhodla oceniť ich celkový osobný i spoločenský prínos v slovenských dejinách. 

V Trenčianskom kraji sa narodilo množstvo významných osobností, ktoré sa zapísali nielen do regionálnej histórie, ale odkaz ich činov môžeme nájsť na celonárodnej, európskej či svetovej úrovni. K takýmto velikánom, ktorých slová i skutky prekročili krajské hranice, patrí bezpochyby jeden zo spoluzakladateľov 1. Československej republiky Milan Rastislav Štefánik, kodifikátori spisovnej slovenčiny Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban a najvýraznejšia tvár Pražskej jari – Alexander Dubček. Tieto štyri veľké mená slovenskej histórie majú spoločný práve rodný Trenčiansky kraj.

Prvotnou myšlienkou, ktorá stojí za nápadom odhaliť busty 4 významným rodákom z Trenčianskeho kraja, boli významné historické výročia tzv. osmičkových rokov. Tie sme si pripomínali celý minulý rok a k nim sa v roku 2019 pridal aj Rok Milana Rastislava Štefánika, oficiálne vyhlásený vládou SR vo februári tohto roka.

K odhaleniu bronzových búst významným rodákom na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) pristúpili okrem predsedu TSK Jaroslava Bašku obaja podpredsedovia i samotní ich autori. „Pod každou bustou sa nachádza určitá myšlienka, ktorú tieto osobnosti nielen vyslovili, ale ňou aj žili. Počas svojich životov sa správali presne tak, ako tieto myšlienky vyjadrili, preto ich slová prežili desiatky rokov a zostávajú aktuálnymi i v dnešnej dobe,“ prezradil o osobnostiach zobrazených na bustách župan Jaroslav Baška.

Umelecké výtvory, ktoré od prvého májového pondelku spestrujú priestory župného úradu v Trenčíne, sú dielom regionálnych autorov. „Pre nás všetkých to bola výzva, preto by som sa chcel poďakovať vedeniu Trenčianskeho samosprávneho kraja, že nás ako regionálnych autorov oslovilo. Pri svojej práci sme sa každý aj napriek inému prístupu snažili, aby tieto portréty vyzneli ako jeden celok. Vôbec po prvýkrát sme pri realizácii takýchto priestorových vecí využili QR kód, s čím sme sa ešte nestretli,“ prihovoril sa za autorov búst akademický sochár Igor Mosný, ktorý sa podieľal na vyhotovení busty Alexandra Dubčeka. Bustu prvého predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana vyrobil novomestský sochár Milan Struhárik. Rukopis regionálneho autora Dominika Mončeka z Pruského nesú až dve bronzové busty, a to Štefánika a Štúra. „Ako sochári máme určité skúsenosti, no pre mňa osobne to bola skôr výzva a zároveň nadšenie, že môžem vytvoriť niečo, čo bude vidieť vo verejnom priestore,“ uviedol Dominik Monček z Pruského, autor busty Najväčšieho Slováka Milana Rastislava Štefánika a Ľudovíta Štúra.

Pod každou bustou je okrem známeho citátu či myšlienky týchto osobností aj QR kód. Ten po načítaní odhalí nielen ich dátumy narodenia a úmrtia, ale tiež najvýznamnejšie míľniky či zaujímavosti z ich života. Táto forma spoznávania životných príbehov osobností prostredníctvom moderných technológií môže osloviť i dnešnú generáciu a prehĺbiť tak ich záujem o historický odkaz 4 veľkých trenčianskych rodákov.

Slávnostnú atmosféru doplnilo aj vystúpenie Harmonikovej akadémie Jozefa Opatovského zo Soblahova. Odhalenie búst bolo súčasťou programu XVI. zasadnutia Zastupiteľstva TSK.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

ZDROJTSK