KOŠECKÉ PODHRADIE. Predveľkonočné obdobie využili aj pod hradom Košeca na prezentáciu jarných aktivít, ktoré tradične patria k týmto sviatkom. V Kultúrnom dome vo Veľkom Košeckom Podhradí sa maľovali kraslice a medovníky, vystavovala sa bohatá domáca veľkonočná výzdoba domácich šikovných rúk a deti zo Základnej školy s materskou školou v Košeckom Podhradí predviedli svoje umenie aj na pódiu.

Podujatie sa podarilo zorganizovať na základe spolupráce Obce Košecké Podhradie, Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie pri Obecnom zastupiteľstve obce Košecké Podhradie, Základnej organizácie Únie žien Slovenska v Košeckom Podhradí a Základnej školy s materskou školou v Košeckom Podhradí.

Najbližšie sa domáci môžu tešiť na tradičné stavanie mája. Tento rok sa všetci stretnú v Malom Košeckom Podhradí, kde pri tejto príležitosti aj slávnostne otvoria novo zrekonštruovaný kultúrny stánok.