Prvý predseda Slovenskej národnej rady, uznávaný slovenský spisovateľ, novinár, politik, evanjelický kňaz či jeden z kodifikátorov slovenského jazyka. Bol nielen jednou z najvýraznejších osobností slovenských dejín, ale tiež významným rodákom z Trenčianskeho kraja. Okrem mena Jozef, ktoré svieti v kalendári, si dnes pripomíname aj 202. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana.

Trenčiansky kraj sa môže pochváliť hneď niekoľkými významnými rodákmi, ktorí zohrali dôležitú úlohu v našich dejinách, a ich mená a činy poznajú už žiaci základných škôl. Ľudovít Štúr, Alexander Dubček, Milan Rastislav Štefánik či dnešný oslávenec Jozef Miloslav Hurban majú neodškriepiteľné miesto na pomyselnom chodníku slávy Trenčianskeho kraja, aj vďaka nim je slovenský národ taký, ako ho poznáme dnes. Príklad zo skutkov, odvážnych činov v prospech slovenského národa a životných postojov si mladá generácia môže brať práve od Jozefa Miloslava Hurbana. Jeho život bol úzko spätý s Trenčianskym krajom, pochádzal z Beckova, študoval v Trenčíne, ako kňaz pôsobil v Brezovej pod Bradlom, krstných rodičov navštevoval v Kálnici a za manželku si vzal ochotnícku divadelníčku z Nového Mesta nad Váhom – Aničku Jurkovičovú. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) si preto s pravidelnosťou a veľkou úctou pripomína život a dielo rodáka, ktorý bol výnimočným synom slovenského národa.

Vedeli ste, že?

  • Celý rok 2017 sa v Trenčianskej župe niesol v znamení výročia Jozefa Miloslava Hurbana? Životu a dielu nášho významného rodáka sme počas celého roka venovali priestor v našich tlačových správach. Prečítať si ich môžete na našom webovom sídle:

Jozef Miloslav Hurban, ako ho (ne)poznáme: bojoval proti alkoholizmu, utekal pred šibenicou a vychoval až 9 detí

Spoznajte miesta Trenčianskeho kraja, kde si môžete pripomenúť život Jozefa Miloslava Hurbana

Ako rodák z Beckova J. M. Hurban dvoril Novomešťanke Jurkovičovej? Aj to a mnoho ďalšieho prezradí prednáška Pravde o národu

Začiatky kňazského pôsobenia Hurbana sú späté Brezovou pod Bradlom

Prvý predseda Slovenskej národnej rady by tento rok oslávil 200. narodeniny

Jozef Miloslav Hurban a rodinné poklady, ktoré nám zanechal

Celonárodnej spomienky na Jozefa Miloslava Hurbana v Beckove sa zúčastnili aj jeho pravnúčatá

Organizácie v pôsobnosti Trenčianskej župy si na 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana pripravili viac než 80 rôznorodých aktivít a podujatí

Jedinečné pexeso venované Hurbanovi pokrstili hrudou z rodného Beckova

Hurbanom sme žili celý rok 2017

V pondelok si pripomenieme 201. výročie narodenia J. M. Hurbana

  • Pri príležitosti okrúhleho výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana vyhlásil TSK tvorivú súťaž s názvom „Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja“ pre žiakov a študentov základných, umeleckých a stredných škôl. Za ich originálne umelecké stvárnenie toho, ako poznajú významnú osobnosť slovenských dejín mohli získať zážitkové ceny – voľný vstup na Trenčiansky hrad, do Hvezdárne v Partizánskom, kúrie Ambrovec v Beckove či priamo do Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave
  • Počas ročníka Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja sa krstilo originálne tematické pexeso zostavené z vybraných súťažných obrazových príspevkov žiakov zaslaných do súťaže. Pexeso s hurbanovskou tematikou vyšlo v limitovanom počte kusov a každý súťažiaci si ho odniesol domov ako odmenu za účasť v súťaži. Pokrstiť ho prišiel živý Jozef Miloslav Hurban, spolu s predsedom TSK Jaroslavom Baškom a víťazom facebookového hlasovania o najlepší súťažný príspevok, a to vskutku originálne – hlinou z Beckova.
  • Pri príležitosti narodenia J. M. Hurbana pripravili organizácie v pôsobnosti Trenčianskej župy viac ako 80 rôznorodých aktivít a podujatí. Viac než 30 akcií pripravili kultúrne zariadenia, okrem výstav a besied to boli najmä odborné semináre, hudobno-poetické večery, vedomostné, výtvarné či literárne súťaže a dramatické čítanie. Stredné školy išli skôr zážitkovou formou vzdelania a osobnosť Jozefa Miloslava Hurbana priblížili žiakom najmä prostredníctvom workshopov, prezentácií, besied, návštev divadiel, festivalov, miest spojených s osobnosťou Hurbana či tvorbou bulletinu o jeho živote.
  • Najväčšou udalosťou v roku Hurbana boli celonárodné oslavy v Beckove, rodisku Hurbana, na ktorých sa osobne zúčastnili aj jeho pravnúčatá. Oslavy sa niesli nielen v duchu poklony tejto osobnosti a jeho odkazu, ale aj predstavenia novej poštovej známky z dielne Slovenskej pošty.
  • So životom J. M. Hurbana sa spája aj viacero neštandardných prvenstiev:
  • ako prvý uviedol Štúrovu slovenčinu do literárneho života,
  • stal sa prvým predsedom Slovenskej národnej rady,
  • organizoval prvé slovenské čitateľské krúžky, nedeľné školy a divadelné predstavenia, čím sa pričinil aj o vznik spolkov miernosti,
  • výnimočný bol aj svojím zanietením poraziť alkoholizmus dedinského ľudu.
ZDROJTSK