TRENČÍN. V poradí druhého tohtoročného výjazdového odberu krvi v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zúčastnili známe tváre, ale aj traja prvodarcovia.

Trinástu župnú kvapku krvi zorganizoval Trenčiansky samosprávny kraj tradične v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Trenčín a tromi župnými nemocnicami. V rámci 13.-tich spoločných odberov sa zamestnancom Úradu TSK a verejnosti podarilo darovať viac ako 250 litrov vzácnej červenej tekutiny. „S darcovstvom som začal ešte pred nástupom na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja. Som rád, že Trenčianska župa zamestnancom vytvorila takúto možnosť, darovať krv priamo v priestoroch úradu. Pravidelne a veľmi rád sa Kvapky krvi TSK zúčastňujem. Myslím si, že výhodou tejto akcie je, že sa jej môžu zúčastniť aj ľudia z okolia, keďže sa nachádzame priamo v centre Trenčína. Je to tu pohodlnejšie a rýchlejšie ako napríklad priamo v nemocnici,“ povedal Tomáš Baláž, vedúci Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania na Úrade TSK. „Darovať krv chodím pravidelne od roku 2018. Výhodou je aj to, že mi priamo na mieste skontrolujú krv. Je na každom osobne, nech si zváži, či chce a môže darovať krv, ak to vyskúša len raz, dvakrát, tak to má význam,“ povedal poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja Miloš Mičega.

V prípade záujmu darovať krv v rámci Jesennej kvapky krvi TSK máte poslednú možnosť tak urobiť vo štvrtok 24. novembra 2022 od 6.00 h v Nemocnici s poliklinikou Myjava.

Zdroj: TSK