TRENČIANSKE TEPLICE. Storočnica organizovaného športu v Trenčianskych Tepliciach priam povzbudzuje k organizovaniu rôznych športových podujatí v kúpeľnom meste. Florbal je šport, ktorý si postupne získava viac a viac nadšencov aj v regióne potoka Teplička. Jeho nadšenci si prišli do mesta zasúťažiť, ale aj zaspomínať na priekopníka florbalu.

Dnes sa uskutočnil prvý ročník Florbalového turnaja memoriálu Milana Kožu v športovom areáli pri Základnej škole Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach. Nastúpilo šesť družstiev z okolia, dokonca aj z Púchova, či Nemšovej. Podujatie podporilo aj Mesto Trenčianske Teplice a Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice. Milan Koža bol podporovateľom tohto športu. Mnohí ho poznali aj ako riaditeľa základnej školy v Trenčianskych Tepliciach a tiež v Omšení. Počasie prialo, takže nič nebránilo tomu, aby si hráči tento turnaj naplno vychutnali. Organizátor podujatia Milan Stuhl neskrýval s priebehom turnaja spokojnosť a poďakoval všetkým, ktorí pomohli turnaj usporiadať.