TRENČIANSKE TEPLICE. Mesto Trenčianske Teplice hostilo vzácnych hostí. V kúpeľnom meste zasadalo synodálne zhromaždenie evanjelickej cirkvi na Slovensku.

V meste sa kedysi nachádzal hotel Grand v centre mesta a práve tu bola pred 100 rokmi prijatá cirkevná ústava ustanovujúcou synodou evanjelickej cirkvi na Slovensku. Pri tejto príležitosti včera odhalili pamätnú tabuľu práve tam, kde tento hotel kedysi stál. Synodáli sa na jesennej synode zaoberajú rôznymi témami, ktoré sa dotýkajú evanjelickej cirkvi. Synoda je najvyšším cirkevným zhromaždením.

Pred samotným rokovaním sa zúčastnení zišli v miestnom evanjelickom kostole, kde sa konali služby Božie aj za účasti primátorky mesta Trenčianske Teplice Zuzany Frajkovej Ďurmekovej.