TRENČIANSKE TEPLICE. Skalka so 103-ročnou vyhliadkou Hríb je pre svoju nenáročnú dostupnosť navštevovaná turistami nielen z okolia Toto miesto má svoju históriu i osobitné čaro. Čoskoro tam pribudne ďalšia atrakcia.

Miestni turisti v spolupráci s dobrovoľníkmi a hasičmi často Skalku čistili, ale vďaka výške len v miestach, ktoré boli bezpečne dostupné. V roku, kedy v meste oslavujú storočnicu trenčianskoteplického športu, sa Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice (OOCRTT) v spolupráci s Krajskou organizáciou Trenčín Región a Mestom Trenčianske Teplice dohodli na hĺbkovom čistení Skalky a vybudovaní malej atraktívnej via ferraty. Vďaka povoleniu Pozemkového spoločenstva urbár Trenčianske Teplice, na ktorom území Skalka stojí a dohody so Železnicami SR už prebiehajú práce na tomto projekte.

Mesto uvádza, že práce zabezpečujú kvalifikovaní odborníci, pretože je fyzicky i odborne veľmi náročná. V prvom rade bude vyčistená samotná skala od odpadkov, ale aj náletových drevín, ktoré značne vplývajú na nestálosť horniny. Po prvých obhliadkach bolo zistené, že niekoľko veľkých skalných blokov je uvoľnených a je len otázka času, kedy by sa zrútili na cestu. Tie budú odborne odstránené. Záverom prác dôjde k vybudovaniu via ferraty, teda krátkej zaistenej lezeckej steny. Kúpeľne mesto takto získa novú zaujímavú atrakciu, ktorá nebude masová, ale priláka športovcov z celého Slovenska.

„Prvoradá je bezpečnosť Skalky. Po identifikácii nebezpečných skál bolo nutné konať, pretože bloky pri samovoľnom uvoľnení by mohli zraniť náhodných okoloidúcich a vážne ohroziť automobilovú i železničnú dopravu,“ povedala primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková a dodala: „Na druhej strane projektom získame esteticky upravené miesto, a zároveň unikátnu atrakciu pre aktívnych ľudí, ktorú bude možné absolvovať individuálne skúsenými lezcami alebo po dohode s odborným inštruktorom. Aj toto je príspevok k 100. výročiu športu v našom meste.“

Zdroj a foto: Mesto Trenčianske Teplice