TRENČIANSKE TEPLICE. Liečebný dom (LD) Machnáč v Trenčianskych Tepliciach chátra už dvadsať rokov. Nezáujem majiteľov dostal toto mimoriadne architektonické dielo na pokraj zániku. Našli sa však nadšenci, ktorým nie je osud tejto kultúrnej pamiatky ľahostajný.

“Machnáč a jeho záchrana”, pod týmto názvom sa v piatok 24. februára 2023 konalo v hoteli Most slávy podujatie, ktoré usporiadalo Mesto Trenčianske Teplice. V úvode bol premietnutý dokument Andrei Kalinovej, ktorý sa venuje fenoménu tejto výnimočnej budovy prostredníctvom ľudí, ktorí boj za záchranu Machnáča ešte nevzdali. Spoločnosť Jaromíra Krejcara sa snaží dom z roku 1933 obnoviť do pôvodnej krásy a podoby. Na podujatí bol predstavený unikátny model bývalého LD Machnáč, ktorý z kociek lega vytvoril architekt Samuel Korbeľa. Model je zhotovený v mierke 1 : 56 a váži takmer 21 kilogramov. Kde tento model nájdete sa dozviete z priloženej reportáže.

Toto podujatie podporila aj Oblastná organizácia Trenčianske Teplice. Počas pamiatkovej obnovy sa bude Spoločnosť Jaromíra Krejcara usilovať o zápis Machnáča do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.