TRENČIANSKE TEPLICE. Na dnešný deň pripadol sviatok Dňa Ústavy Slovenskej republiky, nie všade sa tento sviatok oslavuje s úctou, akú si tento akt zaslúži. Silné zázemie Matice slovenskej v povodí potoka Teplička však predurčuje na dôstojné uctenie si tohto štátneho sviatku v danom regióne.

S podporou mesta Trenčianske Teplice v osobe primátorky Zuzany Frajkovej Ďurmekovej sa uskutočnilo dôstojné pripomenutie si prijatia tohto závažného dokumentu. Primátorka domáceho mesta privítala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Habánika a predsedníčku Miestneho odboru Matice slovenskej Omšenie Helenu Matuščinovú, ktorá prišla spolu s Folklórnou skupinou Dolina z Omšenia a Liborčan z Nemšovej – Ľuborče.  Po príhovoroch sa účastníci odobrali k LIPKE ÚSTAVY, ktorá už 29 rokov rastie na Kúpeľnom námestí a ozdobili ju trikolórou. Po akte zdobenia lipky zazneli ľudové piesne v podaní spomínaných súborov, ktoré zapadli do koloritu udalosti.

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. je súčasná ústava a hierarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike. Prijatá bola 1. septembra 1992 o 22:26 hod. počtom 114 hlasov poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade. V Zbierke zákonov bola vyhlásená 1. októbra 1992 pod č. 460/1992 Zb. Účinnosť nadobudla spolu s vyhlásením 1. októbra 1992, s výnimkou niektorých ustanovení uvedených v článku 156, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 1993. Jej výklad a kontrolu, či je dodržiavaná, má v právomoci Ústavný súd Slovenskej republiky.