TRENČIANSKE TEPLICE. Dňa 19.9.2021 (nedeľa) bude prebiehať štart 4. etapy 65. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska v Trenčianskych Tepliciach, ktorý budú sprevádzať aj nevyhnutné obmedzenia v doprave.

V tento deň budú 30 minút pred príchodom pelotónu, resp. štartom cyklistov so začiatkom o 11:00 hod., postupne uzatvárané cesty a regulované na trase hliadkami Polície SR a Mestskej polície Trenčianske Teplice. Po prejazde pelotónu, t.j. po prejazde posledného policajného vozidla so šachovnicovou zástavou, bude cestná premávka naplno obnovená.

V čase od 10:30 hod. až do prejazdu vozidla so šachovnicovou zástavou, budú v Trenčianskych Tepliciach uzatvorené tieto ulice (výluka dopravy bude trvať približne 60 minút):

  • Ul. 17. novembra, križovatka s Ul. Sinaova
  • Ul. Ľ. Podjavorinskej, križovatka s cestou Ul. Šrobárova
  • Ul. Gen. M. R. Štefánika, križovatka so Štvrťou SNP
  • Ul. Gen. M. R. Štefánika, križovatka s Ul. T. G. Masaryka (pri kostole)
  • Ul. Gen. M. R. Štefánika, križovatka s Ul. Hurbanova
  • Ul. Partizánska, križovatka s Ul. Červené Kopanice