TRENČIANSKA TEPLÁ. Teplanské hodové slávnosti každoročne nasledujú po hodoch v miestnej časti Dobrá. Deje sa tak na základe vysvätenia kostola. V Trenčianskej Teplej je to sv. Matúš.

Slávnosti sa odohrávali vedľa budovy obecného úradu a príhovorom ich otvoril zástupca starostu obce Trenčianska Teplá Milan Kubík. Program bol pestro pripravený pre všetky vekové kategórie. Vystúpili domáce hudobné telesá ako Skautské mažoretky Ladies, Dychová hudba Dobranka, Detský folklórny súbor Teplanček, Folklórna skupina Teplanka a na koniec programu ešte viac atmosféru umocnila Dychová hudba Trenčianska dvanástka. O občerstvenie sa postarali členovia Občianskeho združenia Dobrí Dobrania.