TRENČIANSKA TEPLÁ. Dnes bolo zvolané na pôde Základnej školy Trenčianska Teplá mimoriadne rokovanie Rady školy, Základnej školy Trenčianska Teplá. Témou rokovania bol závažný problém financovania školských zariadení v ďalšom období.

Z rozpočtu obce, teda od zriaďovateľa školy, neboli na účet základnej školy prevedené finančné prostriedky za mesiace júl a august určené na fungovanie školských zariadení v plnej výške. Boli ponížené na základe sporného všeobecne záväzného nariadenia. (VZN). Ide o školský klub, školskú jedáleň a centrum voľného času. Podľa dostupných informácií z dnešného rokovania, vedenie obce Trenčianska Teplá poukazuje na prijaté VZN, ktoré je v rozpore s platnou legislatívou. Poslanci zastupiteľstva sa dnes proti tomuto tvrdeniu ohradili a Rada školy prijala uznesenie, ktoré má vyzvať zriaďovateľa školských zariadení, aby situáciu urýchlene vyriešil. Pokiaľ do 26. augusta 2022 do 12:00 hod. nebú potrebné finančné prostriedky na účte školy, tak 5. septembra 2022 spomenuté organizačné školské zložky nebudú v prevádzke a rodičia sa dostanú do zložitej situácie. Vzniknutá situácia sa bude následne týkať aj materskej školy, kde sa jedlo dodáva z kuchyne základnej školy.

Na zasadnutí sa zúčastnili aj poslanci zastupiteľstva a verejnosť. Starostka obce Slavomíra Propperová sa pre pracovnú zaneprázdnenosť nezúčastnila.

Viac sa dozviete z priloženého záznamu mimoriadneho rokovania.