TRENČIANSKE TEPLICE. Dnes popoludní sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov k Pamätníku obetiam I. svetovej vojny v kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach, pri príležitosti 101. výročia vzniku Československej republiky.

Pietny akt prebehol aj za účasti primátorky mesta Trenčianske Teplice Zuzany Frajkovej Ďurmekovej, predsedníčky Klubu M.R. Štefánika v Trenčianskych Tepliciach Lucie Škvareninovej a predsedu Základnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov Trenčianske Teplice Karola Glamoša.

Prvá česko-slovenská republika je tradičné označenie úseku dejín Česko-Slovenska od vyhlásenia nezávislosti od Rakúsko-Uhorska dňa 28. októbra 1918 do zabratia Sudet Nemeckom dňa 1. októbra 1938 na základe Mníchovskej dohody. Nasledujúce obdobie až do rozpadu Česko-Slovenska v marci 1939 sa označuje ako druhá republika.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Zdroj: Wikipedia