TRENČIANSKE TEPLICE. Pri pamätníku Padlých v SNP sa stretli občania, členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Trenčianske Teplice a vedenie mesta Trenčianske Teplice na čele s primátorkou Zuzanou Frajkovou Ďurmekovou, aby si pripomenuli 74. výročie víťazstva nad fašizmom, ale určite aj oslobodenia Trenčianskych Teplíc, ku ktorému prišlo takmer mesiac pred Dňom víťazstva na fašizmom, teda 9. apríla 1945. 

Predseda Základnej Organizácie SZPB Karol Glamoš podotkol, že pri oslobodzovaní mesta zahynulo 111 Rumunov a 5 sovietskych bojovníkov, bolo poškodených 73 budov a dva mosty cez Tepličku. Podľa mestskej kroniky z roku 1945, záznamu a mapy v Múzeu partizánskej brigády Jána Žižku v Bánovciach nad Bebravou a zapísaných pamätí jeho matky boli Teplice oslobodené ráno, 9. apríla 1945. Primátorka mesta Zuzana Frajková Ďurmeková okrem iného zdôraznila vo svojom príhovore, aké je dôležité udržať si slobodu a mier. V doplňujúcom programe vystúpil Zbor pre občianske záležitosti a Dychová hudba Krásinka.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Zdroj: teplice.sk