TRENČIANSKE TEPLICE. Rekonštrukcia cesty medzi Trenčianskou Teplou a Dežericami opäť pokročila. Po minuloročných prácach na moste ponad potok Teplička v Trenčianskych Tepliciach sa miestni občania konečne dočkajú aj nového asfaltového povrchu v celej dĺžke mestskej komunikácie v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako zadávateľa zákazky.

Práce vykonáva firma Swietelsky a v predošlých dňoch sa vyfrézovala vrchná vrstva asfaltu časti dotknutého úseku a práce budú pokračovať. Následne bude umiestnená nová vrstva asfaltu, ktorá bude opäť slúžiť doprave ďalšie roky.

Práce sa týkajú ulíc Ľ. Podjavorinskej, M. R. Štefánika a Partizánskej. Predpokladaná doba realizácie prác sú štyri týždne.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.