TRENČIANSKA TEPLÁ. V zasadacej miestnosti Obecného úradu Trenčianska Teplá (OÚ) zasadlo zastupiteľstvo, aby prerokovalo dôležité body fungovania obce. Poslanecký sľub zložil nový zvolený poslanec za obvod č. 4, miestna časť Dobrá, Rastislav Robota.

Vzhľadom k tomu, že poslanecký zbor mal o jedného poslanca menej kvôli tomu, že bývalá poslankyňa Andrea Švondrková sa stala prednostkou OÚ a vzdala sa aj mandátu poslanca. Preto boli potrebné doplňujúce voľby práve v tejto miestnej časti. Kandidátku podal iba jeden nezávislý kandidát a po voľbách bol aj zvolený. Na tomto zastupiteľstve Rastislav Robota slávnostne zložil sľub poslanca. Poslanci sa okrem iného zaoberali aj rekonštrukciou budovy telocvične a využitím budovy starej fary.