V Považskej Bystrici sa konalo XV. celoštátne kolo hasičskej súťaže mladých hasičov pod názvom Plameň

Dátum pridania:

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (DPO SR) v spolupráci s Krajskou organizáciou DPO Trenčín, Územnou organizáciou DPO SR Považská Bystrica, Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Považská Bystrica, v rámci celoročnej systematickej a všestrannej činnosti kolektívov mladých hasičov, pripravila súťaž Plameň. Konanie súťaže bolo situované na futbalovom štadióne v Považskej Bystrici, pod záštitou ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka.

Cieľom hry je rozvíjať vedomosti, praktické zručnosti a získavať návyky v jednotlivých oblastiach činnosti s dôrazom na oblasť ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľom všetkých súťaží hry Plameň je DPO SR. Podmienky účasti Hry sa môže zúčastniť kolektív mladých hasičov, ktorý musí byť 10-členný, bez rozdielu pohlavia, vo veku 8 – 16 rokov.

Kategórie a veková hranica

  • Chlapci 8 – 16 rokov
  • Dievčatá 8 – 16 rokov

Súťažiť môžu aj zmiešané kolektívy, avšak štartujú v kategórii chlapcov. Kolektív sa skladá z veliteľa, 8 členov a náhradníka (t. j. 10 členov). Územné kolo sa uskutočňuje v priebehu roka, do termínu konania vyšších kôl v nasledujúcich disciplínach:

  • požiarny útok s prekážkami
  • štafetový beh na 400 metrov s prekážkami
  • požiarny útok s vodou

Celoštátne kolo sa koná podľa medzinárodného súťažného poriadku pre mladých hasičov. Zúčastnia sa ho víťazné kolektívy z krajských kôl v zložení 10 súťažiacich, 1 vedúci a 1 vodič. V celoštátnom kole sú súťažiace kolektívy hodnotené opäť v disciplínach požiarny útok s prekážkami a štafetový beh na 400 metrov s prekážkami. Požiarny útok s vodou je samostatne hodnotená disciplína, ktorej sa môžu zúčastniť kolektívy zúčastnené na celoštátnom kole.TOP články za 7 dní


Podobné články
Podobné články

V považskobystrickej nemocnici sa rozbehla 5-miliónová investícia

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici...

Včerajšia silná búrka zastavila Pohodu, poškodila verejnú zeleň a distribúciu elektrickej energie

TRENČÍN. Silná búrka, ktorá sa včera prehnala Trenčianskym krajom...

Mestský úrad v Dubnici nad Váhom po takmer 60 rokoch zmení svoju tvár

DUBNICA NAD VÁHOM. Budova dnešného Mestského úradu v Dubnici...

Rozbehol sa projekt Záchranár v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti TSK

DOLNÝ LIESKOV. Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Občianskym...