OMŠENIE. Často sa spomína, že treba dodržiavať tradície pre ďalšie generácie. V Omšení to hádam ani inak nejde. Tentokrát si však na pomoc pozvali ťažkú techniku a Máj sa už týči v strede obce. Aby bolo veselo sa postarala Omšeňanka a Dievčenské TRIO.

Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari na zimou. často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne; miestami sa tiež obliekali do ženských šiat alebo sa na ne vešali malé bábky.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.