OMŠENIE. V obci sa spojili dve organizácie a podarilo sa vybudovať niečo nové pre občanov obce. Obecný úrad Omšenie a celoslovenský obchodný reťazec sa dohodli na rekonštrukcii budovy v strede obce, kde sa nachádzali potraviny a na poschodí obecná spoločenská miestnosť, ktorá slúžila obci najmä na kultúrne podujatia.

Obec Omšenie nedisponuje kultúrnym domom, respektíve iným kultúrnym stánkom, kde by sa mohli realizovať rôzne spoločenské akcie a udalosti. Existuje však priestor, ktorý sa dostal pred rokmi do majetku obce a bol využívaný práve na udalosti tohto typu. Išlo o spoločenskú miestnosť nad miestnym obchodným domom v centre obce. Jej kapacita však už nepostačovala na realizáciu tých akcií, ktoré obec poriada. Prevádzkovateľ obchodu sa rozhodol svoj priestor zväčšiť a tak pristúpila k rovnakému kroku aj obec. Prístavbou vznikol prakticky úplne nový priestor aj s miestnosťami, ktoré budú môcť slúžiť miestnym organizáciám.

Úplnou novinkou je výťah, ktorý výrazne pomôže najmä starším a imobilným občanom obce. Priestory boli vybavené aj novým nábytkom a príslušenstvom. Obnovené boli aj toalety a šatne. Celkové finančné prostriedky investované do tohto priestoru boli na úrovni 280-tisíc euro. Slávnostného otvorenia spoločenskej miestnosti sa zúčastnili okrem domáceho starostu Alojza Marčeka aj primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková, starosta obce Trenčianska Teplá Milan Berec, Marián Jandačka za Coop JEDNOTA Žilina, Melánia Rabinova Ružičková zo Združenia sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička a aj Dušan Nosál s Martinom Bielikom za Trenčiansku elektrickú železnicu n.o.. O požehnanie vynovených priestorov sa postaral miestny dôstojný otec Miroslav Lysičan. Kultúrnu časť tvorilo vystúpenie hudobnej skupiny HuPS, ktorí sa spolu s členmi Speváckej skupiny Dolina z Omšenia postarali o dobrú náladu. Nechýbalo chutné pohostenie pre všetkých návštevníkov.