OMŠENIE. Súčasťou prípravy dobrovoľných hasičov je aj výcvik. Jedným z takýchto cvičení bolo aj súčinnostno-taktické cvičenie v okolí vodnej nádrže Baračka, na ktorom sa zúčastnili v spolupráci s profesionálnymi hasičmi dobrovoľníci z okresu Trenčín. Témou boli protipovodňové opatrenia.

Na cvičenie boli operačným strediskom prizvaní dobrovoľní hasiči z Trenčína -Opatovej, Trenčianskej Teplej, Trenčianskej Teplej – Dobrej, Omšenia, Dolnej Poruby a Trenčianskych Teplíc. Po zvolaní sa hasiči premiestnili zo svojich zbrojníc na odstavnú plochu k vodnej nádrži Baračka. Odtiaľ boli členovia dobrovoľných hasičských zborov prevážaní štvorkolkou na miesto cvičenia, čím bol múr hrádze. Tu sa postupne naplnili protipovodňové vaky, ktoré sú súčasťou protipovodňových vozíkov. Všetko prebiehalo pod odborným dohľadom príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Hasičskej stanice Trenčín.

Pri cvičení si overili svoje schopnosti aj potápači.