TRENČIANSKE TEPLICE. Samospráva je živý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja. Starostovia, primátori a zamestnanci mestských či obecných úradov musia dennodenne riešiť rôzne neľahké situácie, ktoré nastávajú.

Práve preto je žiaduce, v mnohých prípadoch dokonca nutné, sa neustále vzdelávať a získavať potrebné informácie, ktoré patria ku každodennej rutine. V oblasti samosprávy je fundovaným odborníkom a školiteľom doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.. V meste Trenčianske Teplice sa rozhodli v týchto dňoch usporiadať školenie pre zamestnancov Mestského úradu Trenčianske Teplice, poslancov zastupiteľstva a členov odborných komisií. Zároveň pri tejto príležitosti poďakovali primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková a prednosta Mestského úradu Trenčianske Teplice Pavol Kubečka zamestnankyni za tridsať rokov odpracovaných v miestnej samospráve.