OMŠENIE. Obec dáva na vedomie, že od približne 16. marca 2020 budú zahájené realizačné práce na 4. etape rekonštrukcie existujúceho chodníka v obci. Práce budú prevádzané v hornej časti obce od čísla domu 416 po č. d. 464 (od Mojžšišov až po koniec obce).

Pri prácach môže prísť k menším zdržaniam, či obmedzeniam v dopravnej prevádzke, príp. pri vjazde a výjazde do a z jednotlivých dvorov.

“Počas realizácie prác bude uvedený úsek označený prenosným dopravným značením, preto žiadame vodičov a majiteľov motorových vozidiel aby prechádzali uvedeným úsekom opatrne a rešpektovali dopravné značenie, ako aj pokyny pracovníkov realizačnej firmy. Do termínu zahájenia prác je možné dať si ešte do poriadku (opraviť si) vonkajšiu stranu betónových múrikov tvoriacich oplotenie jednotlivých dvorov a pozemkov popri chodníku. Počas realizácie prác sa môžete obrátiť na stavbyvedúceho p. Ing. Pilarčíka, ktorý bude stavebné práce riadiť a v prípade potreby Vám bude k dispozícii. Za prípadné zdržania alebo krátkodobé obmedzenia sa vopred ospravedlňujeme,” upozorňuje starosta obce Alojz Marček.