OMŠENIE. Pamätníci si pamätajú staručkú budovu zbrojnice, ktorá slúžila ako stredisko života hasičov v obci. Omšenskí hasiči získali od Ministerstva vnútra SR repasovanú Tatru 815 a vtedy sa začalo hovoriť o potrebe rozsiahlej rekonštrukcie objektu. Práce na zbrojnici nezastavila ani pandémia a dnes už stojí skolaudovaná a pripravená poskytnúť služby nielen hasičom.

Asi najväčšou zmenou bolo dostavanie nadzemného podlažia, ktoré bude slúžiť nielen hasičom, ale aj verejnosti na rôzne spoločenské akcie. Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v obci Omšenie minulý rok oslávil okrúhle 90. výročie fungovania zboru. Minulý rok sa kvôli pandémii nemohla uskutočniť oslava, preto sa k tomuto výročiu vrátili teraz. Ocenenia od vedenia obce na čele so starostom Alojzom Marčekom prijali viacerí bývalí, respektíve aj súčasní dobrovoľní hasiči.

Samotného slávnostného otvárania novej hasičskej zbrojnice sa zúčastnili okrem predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku, aj zástupcovia hasičských zborov a samospráv z okolitých obcí. Predseda TSK ocenil prácu hasičov a vyzdvihol vzájomnú spoluprácu. Zároveň odovzdal veliteľovi DHZ Omšenie Pavlovi Krištofíkovi automatický externý defibrilátor, ktorý bude slúžiť v prípade potreby na záchranu ľudských životov pri zástave srdca.  „Chcem poďakovať dobrovoľným hasičom v Omšení, ale aj pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu za to, že sa rozhodli vyčleniť nemalé finančné prostriedky z obecného rozpočtu vo výške 150 tisíc eur na rekonštrukciu zbrojnice. Štátna dotácia bola takmer 30 tisíc eur. Pri tejto príležitosti som doniesol jedenásty defibrilátor, ktorý som hasičom slávnostne odovzdal,” povedal župan.