KOŠECA. Aj v novom roku 2023 rokovali volení zástupcovia obce Košeca a zaoberali sa dôležitými otázkami fungovania miestnej samosprávy. Prinášame vám záznam rokovania zastupiteľstva konaného 19. januára 2023 v priestoroch budovy obecného úradu.