NOVÁ DUBNICA. V roku 2018 zorganizoval Amavet klub č.966 – Pöllö v Novej Dubnici I.ročník súboja školských 3D tlačiarní, ktorý bol spojený s besedou s Jurajom Červeňanom (3D Guru). Vďaka priaznivému ohlasu sa organizátori rozhodli aj v roku 2019 zorganizovať pokračovanie, II. ročník novodubnického súboja 3D tlačiarní.

Akcia sa uskutočnila na pôde Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici a prihlásené boli štyri družstvá a to žiaci Základnej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, žiaci zo Súkromnej základnej školy z Novej Dubnice, Základná škola Pavla Demitru z Dubnice nad Váhom a Základná škola Samuela Timona z Trenčianskej Turnej. “Hodnotil sa celkový vizuálny dojem vytlačeného modelu, dodržanie časového limitu a zvládnutie FDM/FFF technológie 3D tlače. Počas súboja bola znova zaujímavá beseda s Jurajom Červeňanom a následne súťažiaci, ale aj návštevníci školy, mali možnosť pozrieť si slnko cez teleskop na školskom nádvorí. Ťažko povedať, či viac zaujala 3D tlač alebo pozorovanie slnka. Všade bola veľká rada zvedavcov. V očiach usporiadateľov sa víťazmi stali všetky štyri družstvá. Každý vytlačený model bol jedinečný a stanovená téma zvládnutá na jednotku. O rok pokračujeme,” uviedol jeden z organizátorov Marián Herdel.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.