NOVÁ DUBNICA. V Novej Dubnici vyhlásili literárnu súťaž Môj príbeh, ktorá bola zameraná na životné situácie, ktoré Novodubničania zažili počas pandémie Covid-19. Odborná porota vybrala tie najlepšie práce a primátor mesta Nová Dubnica Peter Marušinec odovzdal výhercom ceny.

Do súťaže sa prihlásilo dvadsať jedna prác, z toho desať prác bolo detských. Podľa toho sa hodnotili práce v dvoch kategóriách – deti a dospelí. Hodnotenia sa zúčastnila päťčlenná porota a jednotliví porotcovia o sebe nevedeli. Tým sa zabezpečila maximálna objektivita výberu tých najlepších prác.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.