NOVÁ DUBNICA. Mesto Nová Dubnica pripravuje už tradične pre rodiny, kde sa narodilo dieťatko, slávnosť uvítania detí do života. Koncom mája v Kultúrnej besede opäť vítali 68 nových občanov tohto pomerne mladého mesta.

Rodičia a s nimi ich malé ratolesti boli predstavení primátorovi mesta, ktorý privítal nových malých občiankov a prihovoril sa ich rodičom a príbuzným. Súčasťou tejto slávnosti bol i zápis rodičov do pamätnej knihy mesta, ktorí k menám svojich detí pridali svoje podpisy. Ako pamiatku na túto slávnostnú chvíľu si z rúk primátora mesta prevzali kvety a darček pre svoje deti.