NOVÁ DUBNICA. Projekt bude realizovaný v rámci grantového programu Nadácie VÚB.

V Novej Dubnici bude ovocný sad po starom. Projekt predložilo Nadácii VÚB banky a.s. Mesto Nová Dubnica v spolupráci s občianskou iniciatívou „Vyčistime si les Nová Dubnica“, ktorá už jedenásť rokov organizuje každoročne čistenie lesov v okolí mesta od odpadkov.