NOVÁ DUBNICA. Medzi obce a mestá, ktoré dnes oslavovali a stavali máje, patrí aj Nová Dubnica. Popoludní si našiel máj svoje miesto priamo na Mierovom námestí, pred pódiom. Pri stavaní pomáhala ťažká technika. Nová dominanta sa už týči nad mestom a farebnými stužkami oživuje námestie. Svoj máj postavili aj v miestnej časti Kolačín, pri dome kultúry a v časti Miklovky. Večer si už tradične domáci uctili vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a Sviatok práce 1. máj.

Pred miestnym pódiom na mierovom námestí sa zhromaždili nielen domáci, ale aj obyvatelia okolitých obcí, aby si vychutnali vystúpenie niekoľkých oddielov mažoretiek z mesta. Do rytmu im hral Dychový orchester Nová Dubnica. Po vystúpeniach sa stovky návštevníkov vydali centrom mesta na lampiónový sprievod, ktorý si najviac užili tí najmenší. So svojimi malými lampiónikmi si v sprievode rodičov svietili na cestu. Dav na svojej ceste viedli mažoretky a dychový orchester. Po ukončení sprievodu čakal všetkých bohatý ohňostroj pri futbalovom ihrisku.