NOVÁ DUBNICA. Čas neúprosne ubieha a päť rokov od posledných okrúhlych osláv založenia mesta uplynulo ako voda. Pri tejto príležitosti si mesto pripravilo bohatý kultúrno-spoločenský program.

Prvý deň osláv bol v znamení aj špeciálnych oficiálnych úkonov. Mesto prijalo medzi čestných občanov štvoricu výnimočných osobností – vdp. Jozefa Sliepku, Pavla Švedu, Antonína Maděru a Petra Jelínka. V piatkový podvečer bola aj podpísaná partnerská zmluva medzi domácou samosprávou a českým mestom Cheb. Kultúrnu časť večera tvorilo najmä vystúpenie Dychového orchestra a mažoretiek Nová Dubnica, cimbalová produkcia Viktórie Herencsár a Mierové námestie doslova zaplnili stovky návštevníkov pri koncerte The Gospel Family. V programe tiež nechýbal príhovor primátora mesta Nová Dubnica Petra Marušinca, ktorý vyjadril potešenie, že sa všetci môžu opäť stretnúť a osláviť už 65. výročie založenia mesta Nová Dubnica. Podporiť oslavy účasťou prišiel aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Sobotný druhý deň osláv bude patriť najmä deťom. Počas celého dňa sa môžu deti tešiť na rôzne hry a súťaže, divadlo, predstavenie míma, program novodubnických škôl, či tanec so skupinou Choreofactory. Večer už bude patriť najmä vystúpeniu tanečného umeleckého súboru Čarovné ostrohy a REPLAY BANDU. Prakticky počas celého dňa môžete navštíviť aj remeselnícke trhy.

 

Druhý deň osláv