NOVÁ DUBNICA. Blíži sa 28. marec a na tento deň každoročne pripadá vyjadrenie úcty a vďaky všetkým učiteľom za ich prácu a obetu pre všetky školopovinné deti. V Deň učiteľov ďakujú žiaci svojim učiteľom kvietkom v triedach. Štátne inštitúcie a samosprávy ich vecne oceňujú a pripravujú na ich počesť koncerty a iné kultúrne podujatia.

Na Slovensku a Česku oslavujeme Deň učiteľov od roku 1955. Tento dátum pritom nie je náhodný. V tento deň si totiž pripomíname výročie narodenia Jana Amosa Komenského. Pri príležitosti tohto sviatku pripravilo mesto Nová Dubnica V Kultúrnej besede slávnostné ocenenie učiteľov, ktorých nominovali jednotlivé školské zariadenia v meste. Primátor vyjadril učiteľom úctu, slová vďaky a uznania.