V Novej Dubnici investovali do symbolu vzdelania, rekonštrukcia knižnice stála takmer 300-tisíc eur

Dátum pridania:

NOVÁ DUBNICA. Knižnica je akýmsi symbolom vzdelania, kde sa stretávajú aj rôzne komunity, mladší, či skôr narodení občania, aby sa socializovali, či nadobudli nové vedomosti. Knižnica nie je iba miestom, kde si môžete požičať knihu. Konajú sa tu aj rôzne podujatia, krúžky, či besedy s autormi. Novodubnická knižnica už trpela akýmsi modernizačným dlhom a vedenie mesta v spolupráci s mestským zastupiteľstvom sa rozhodli tento kultúrny priestor vhodne oživiť.

Rekonštrukcia sa udiala na základe výzvy Ministerstva kultúry SR a začala sa začiatkom júla 2023. Obnova sa týkala najmä rekonštrukcie elektrických obvodov, obnovy pôvodných parkiet, či podláh, opravovali sa steny, rekonštruovali sa toalety, vymieňal sa nábytok a interiérové vybavenie. “Ja pevne verím, že si knižnica svojich čitateľov nájde. Čitatelia sú najmä deti prvých ročníkov 1-4 a verím, že si cestu do knižnice nájdu aj deti vyšších ročníkov a knižnica tak bude mať pevné miesto medzi čitateľmi,” vyjadril presvedčenie primátor mesta Nová Dubnica Peter Marušinec. Stavebné práce boli v hodnote približne 220.000 eur a ďalších zhruba 70.000 eur bolo venovaných do vybavenia priestorov, či napríklad aj kamerového systému.

Knižnica má teraz viac ako 27.000 ks knižných titulov a ďalších zhruba 3000 majú vo výpožičke čitatelia. Knižnica má dnes viac ako 1000 členov, nielen z Novej Dubnice, ale aj z okolitých obcí. “Sme radi, pretože v starej knižnici už bolo málo miesta, aj regálov a vybavenia. Knižnica sa rozšírila o ďalšiu veľkú miestnosť, kde bol predtým sklad, ktorý sme premiestnili do menšieho priestoru a tam vznikol detský kútik,” popísal stav vedúci Mestskej knižnice v Novej Dubnici Peter Regina, ktorý spolu s kolegyňou musel celý priestor knižnice pripraviť a tisícky kníh aj katalogizovať. Čitatelia sa môžu tešiť aj na rôzne podujatia, či besedy, ktoré bude v budúcnosti knižnica opäť organizovať. O kultúrny program a následne aj slávnostné prestrihnutie pásky sa postarali deti zo Súkromnej spojenej školy v Novej Dubnici spolu s ich učiteľom Mariánom Mikušom.

TOP články za 7 dní

Podobné články
Podobné články

V Omšení si v hasičskom športe zasúťažilo 35 mladých družstiev hasičov

OMŠENIE. Počas dnešného dňa sa v športovej hale, ktorá...

Príďte na stretnutie so spisovateľkou

TRENČIANSKA TEPLÁ. Pozvánka.

Veľkonočná výstava pod Omšenskou Babou aj tento rok

OMŠENIE. Pozvánka.

Teplanské zastupiteľstvo po čase opäť rokovalo v miestnej časti Dobrá

TRENČIANSKA TEPLÁ. Včera podvečer sa konalo plánované rokovanie Obecného...