NOVÁ DUBNICA. V zmysle § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Mesto Nová Dubnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúci oddelenia organizačno-správneho a klientskeho centra Mestského úradu Nová Dubnica.

Foto: pixabay.com