NOVÁ DUBNICA. Dňa 07. októbra 2020 bol primátorom mesta Nová Dubnica Petrom MARUŠINCOM zvolaný Krízový štáb mesta Nová Dubnica (KŠ) v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území mesta Nová Dubnica pred šírením ochorenia COVID-19.

V Novej Dubnici do dňa rokovania KŠ (07.10.2020 o 14:40 h) mesto evidovalo 12 prípadov tohto ochorenia.


Zdroj: Mesto Nová Dubnica, foto: TSK