DUBNICA NAD VÁHOM. Stredná odborná škola technická v Dubnici nad Váhom je ďalšou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá má kompletne zrekonštruované Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) aj s modernými technológiami.

Z viac ako 500 žiakov školy je v systéme duálneho vzdelávania (SDV) zapojených až 181. To radí SOŠ technickú v Dubnici nad Váhom na druhé miesto v kraji v počte zapojených študentov v SDV. Zmodernizované COVP posunie školu opäť dopredu. „Najnovšia investícia je financovaná v rámci projektu Integrovaného regionálneho operačného programu v hodnote za viac ako 1,5 mil. eur. V tejto sume je zahrnutá nielen stavebná časť projektu, ale aj nové strojové vybavenie. Za posledných 5 rokov sme do školy investovali približne 5,4 mil. eur a s jej modernizáciou plánujeme pokračovať aj v budúcnosti,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Rekonštrukcia COVP v sebe zahŕňala zateplenie budovy, výmenu okien a dverí, zateplenie a výmenu podhľadu pod strechou, náter strešnej krytiny, rekonštrukciu sociálnych zariadení a šatní. Výmeny sa dočkali aj rozvody vody a kanalizácie, elektroinštalácie a vykurovania. Vybavenie centra sa rozšírilo o 3D tlačiareň, laserová CO2 gravírku, PC zostavy, dataprojektory s príslušenstvom, laserová tlačiareň, CNC sústruh s príslušenstvom a softvérom, sady náradí k CNC strojom, 10 ks sústruhov a 10 ks fréziek s rôznym príslušenstvom, nové vybavenie dostalo aj meracie pracovisko. „Máme tu 3 prerobené moderné dielne. Odbory, ktoré naša škola ponúka, úzko korešpondujú s reálnymi potrebami zamestnávateľov. Študentov vzdelávame a pripravujeme tak, aby sa v živote vedeli zmysluplne uplatniť,“ povedal riaditeľ školy Miroslav Dziak.