MIKUŠOVCE. Oznam Obecného úradu obce Mikušovce.

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prívalových dažďov je na našom území vyhlásený 2. stupeň povodňovej aktivity. Na základe toho dôrazne žiadame všetkých občanov, aby sa z bezpečnostných dôvodov nezdržiavali v blízkosti Tovarského potoka a chránili najmä svoje deti.

Mimoriadna situácia je v celej Červeno-kamenskej doline. Podľa informácií, ktoré ste nám poskytli, tak v Pruskom bol vyhlásený aj prostredníctvom rozhlasu tretí stupeň povodňovej aktivity.