KOŠECKÉ PODHRADIE. Po nedeľných hodoch sa v pondelok uskutočnila ďalšia pekná akcia. Pod taktovkou p. Šimkovej, rodáčky z Kopca, ktorá bola zároveň hlavnou organizátorkou, sa uskutočnilo vyhodnotenie 1. ročníka literárnej sútaže „Spod Košeckého hradu“.

Svoju tvorbu zaslalo do sútaže 9 súťažiacich a odborná porota určila poradie víťazov. „Keďže uchádzačov bolo pomerne málo, ušlo sa na každého. Pri tejto príležitosti nás navštívil spisovateľ Štefan Gardoň, ktorý píše povesti zo širokého okolia pod pseudonymom Kaštýlsky. Ďakujem porote, kronikárovi Martinovi, predsedníčke komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie Monike a p. Šimkovej za úplne niečo nové. Pevne verím, že sa z tejto sútaže stane pekná tradícia. Ešte chcem poďakovať dievčencom z únie žien za skvelú atmosféru, dobroty a mojej Ajke za občerstvenie,“ uviedol starosta obce Košecké Podhradie Rastislav Čepák.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Foto: Rastislav Čepák