KOŠECKÉ PODHRADIE. V ťažko skúšanej obci vysokou vodou minimalizujú možnú povodňovú vlnu z trvalého dažďa. Práve stávajú ďalších 200 metrov protipovodňových zábran, čo je spolu už 360 metrov.

Počas včerajšieho dňa postavili 160 m zábran, ktoré poskytli dobrovoľné hasičské zbory z obcí Košeca, Zliechov, Horná Poruba a Novej Dubnice – Kolačína. Dnes sa protipovodňová ochrana rozšíri o ďalších 200 m od zborov z Iliavky, Dulova a Pruského. Stavať sa začína v dolnej časti obce, okolo toku Podhradského potoka, aby sa vyššia voda zviedla priamo do koryta.

Ako nám potvrdil starosta obce Košecké Podhradie Rastislav Čepák, voda v potoku postupne stúpa. Vzhľadom k tomu, že neustále prší, predpokladá sa pokračujúci vzostup úrovne hladiny potoka.