KOŠECA. V súvislosti s najaktuálnejšou témou týchto dní obec pripravila pre užívateľov obecnej internetovej stránky, v spolupráci so spoločnosťou AFINES GROUP j.s.a. takzvaného ChatBot-a.

„Ide o modernú konverzačnú platformu na získavanie potrebných informácií, ktoré sú komplexne sústredené na jednom mieste. ChatBot vám odpovedá podľa vami zadaných požiadaviek. Pozriete si témy, o ktorých sa chcete dozvedieť viac. Koronavírus – ochorenie COVID-19 vo faktoch a aktuálne,“ uviedol starosta obce Košeca Radomír Brtáň.

www.koseca.sk

Pri spustení stránky vás systém automaticky osloví:

„Tento bot je súčasťou verejnej skupiny pre komunikáciu o víruse COVID-19 takzvanom Koronavíruse. Všetky dôležité informácie na jednom mieste. Najväčšia skupina zabezpečovaná v spolupráci s partnermi.

Potrebujete získať aktuálne informácie?“