KOŠECA. V obci Košeca, okres Ilava, si včera uctili všetkých padlých hrdinov nielen z obce, korí položili život v boji za slobodu v Slovenskom národnom povstaní. Nechýbal ani sprievodný program, ktorý zaujal všetky generácie.

Organizátorom podujatia bola Obec Košeca, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Košeci a Auto technik klub z Dulova a kladenie vencov sa uskutočnilo v centre obce pri pamätníku.

Program pietneho aktu položenia vencov doplnila báseň a príhovor starostu obce Radomíra Brtáňa. Hudobný sprievod tradične zabezpečila Dychová hudba Košečanka. Návštevníci si mohli pozrieť aj prehliadku historických automobilov, ktorá tento rok obohatila program osláv.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.