KOŠECA. Dnes sa na pôde materskej školy uskutočnilo ustanovujúce rokovanie zastupiteľstva, kde si poslanci a starosta obce prevzali dekréty o zvolení a následne sľub. Po úvodnej slávnostnej časti nasledovala už aj pracovná časť.