KOŠECA. Obecný úrad obce Košeca požiadal Úrad vlády SR, na základe programovej výzvy na podporu športu, o financie na viaceré projekty. Rozhodnutím úradu tak obec získa financie na tri projekty v celkovej hodnote 53.453 EUR.

  • Tešiť sa môžu miestne deti v areáli materskej školy na nové ihrisko – 9956,00 EUR
  • Fitness prvky na cvičenie pod holým nebom pre všetky generácie budú osadené v záhrade za Obecným úradom Košeca – 5733,00 EUR
  • Výstavbou multifunkčného ihriska 40 x 20 metrov v areáli Základnej školy obce Košeca sa rozšíria možnosti športovania pre všetky vekové kategórie – 37.764,00 EUR

Svoju radosť neskrýval ani starosta obce Košeca Radomír Brtáň: “Hovorí sa do tretice všetko dobré. V tomto prípade výborné. Tri naše žiadosti v rôznych podprogramoch výzvy Úradu vlády SR na podporu športu dostali zelenú. Neuveriteľne sa teším, že po 12-tich rokoch snahy sa táto vec podarila.”