KOŠECA – NOZDROVICE. V obci Košeca, časti Nozdrovice sa tešia z nového ihriska. Dnešným dňom sa inštaláciou umelého osvetlenia ihriska zavŕšila spolupráca miestnej komunity a samotnej obce.

Spoluprácu ako skvelú hodnotí aj starosta obce Košeca Radomír Brtáň. “Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, prispievateľom, podporovateľom, aktívnym ľuďom. Výsledok teší ešte väčšmi, keďže sme dali za dosť aj životnému prostrediu znovupoužitím umelého trávnika, ktorý by inak skončil na skládke. Nech tento úžasný priestor dlho a dobre slúži,” vyjadril potešenie starosta obce.