KOŠECA. Obecný úrad obce Košeca poriada čistenie obce od rôznych odpadkov. Pridáte sa a pomôžete?