KOŠECA. Kapacita materskej školy už nepostačovala rastúcemu dopytu detí a preto sa v obci rozhodli investovať do jej rozšírenia. Práce už prebiehajú nad pavilónom B a pokiaľ sa nevyskytnú žiadne prekážky, tak začiatkom nového školského roka už budú môcť deti využívať nové dve plne vybavené triedy.

Samotnou prístavbou vznikne nových 48 miest pre deti. “Mali by sme tým pádom uspokojiť všetky žiadosti rodičov aj trojročných detí, čo sa nám doteraz žiaľ nedarilo, nakoľko sme mali veľmi obmedzené kapacity,” vyjadril spokojnosť starosta obce Košeca Radomír Brtáň. Obec získala cez dotačné schémy viac ako 500-tisíc eur a viac ako 200-tisíc bude obec účastná na realizácii prístavby svojimi finančnými prostriedkami.

Viac sa dozviete z priloženej reportáže.