NOVÁ DUBNICA – KOLAČÍN. Trvalo to dlhšie, ale stálo to za to. Myšlienka dobrovoľných hasičov z Kolačína sa ujala a svojpomocne v spolupráci s Mestským úradom v Novej Dubnici, s prispením finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR na obnovu hasičských zbrojníc, sa podarilo výrazne rekonštruovať budovu hasičskej zbrojnice v Novej Dubnici, mestskej časti Kolačín.

Vynovená hasičská zbrojnica sa týmto stala dôstojným zázemím kolačínskych hasičov. Okrem parkovania hasičskej techniky sa tu nachádzajú nové sociálne zariadenia, sprchy, šatňa, či veľká spoločenská miestnosť s mnohým oceneniami, ktoré hasiči získali aj na rôznych súťažiach.

Dnešného slávnostného otvorenia hasičskej zbrojnice sa zúčastnili okrem vedenia mesta Nová Dubnica na čele s primátorom Petrom Marušincom aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR) Jozef Smolinský, predseda Krajskej organizácie DPO Trenčín Ján Sivák a mnohí ďalší hasičskí funkcionári z okresu a samozrejme aj hasičky a hasiči domáceho Dobrovoľného hasičského zboru Nová Dubnica – Kolačín (DHZ). Veliteľ DHZ Jozef Lehocký za zbor zároveň ocenil mnohých spolupracovníkov a hasičov, ktorí sa na rekonštrukcii svojpomocne podieľali. Zároveň boli ocenení aj zaslúžilí hasiči pri príležitosti 95. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru, kedy oslavy sa kvôli pandémii nemohli uskutočniť.

Financie na rekonštrukciu zázemia viac ako osemdesiatky členov Dobrovoľného hasičského zboru Nová Dubnica-Kolačín a viac ako dvadsiatky detí poskytlo mesto Nová Dubnica, časť pochádzala aj z výzvy Ministerstva vnútra SR. “Som rád, že zbrojnica môže jednak slúžiť dobrovoľnému hasičskému zboru, ale aj pre potreby občanov Novej Dubnice aj Kolačína. Prajem im veľa zdravia, síl a čo najmenej zásahov,” poprial hasičom primátor mesta Peter Marušinec. „Chcem poďakovať pánovi primátorovi a zastupiteľstvu, že vyčlenili aj ďalšie finančné prostriedky, aby sa mohla zbrojnica dokončiť. A za 5 tisíc odpracovaných hodín chcem úprimne poďakovať dobrovoľným hasičom, ktorí niekoľko rokov dobrovoľne pracovali vo svojom voľnom čase na úkor rodín a urobili veľký kus dobrej vykonanej práce. Pevne verím, že aj toto nové zázemie pomôže tomu, aby boli chalani šikovní a veľmi rýchli pri záchrane životov, zdravia a majetku obyvateľov časti Kolačín i Novej Dubnice,” povedal Jaroslav Baška.