TRENČIANSKY KRAJ. Pri Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne vyrastá nový výťah, rekonštrukciou prechádza aj budova Považskej knižnice v Považskej Bystrici.

Čitatelia trenčianskej župnej bibliotéky budú už čoskoro využívať nový externý výťah. Výťahová šachta je vybudovaná, po zabetónovaní stropu výťahovej šachty knižnice bude osadená samotná technológia výťahu. Služby Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne počas týchto úprav nebudú nijakým spôsobom obmedzené. „Knižnicu na Jaselskej ulici navštevujú aj imobilní čitatelia, preto chceme zabezpečením externej prístavby výťahu pomôcť tým, ktorí využívajú jej služby. Investícia vo výške viac ako 100 tisíc eur je plne financovaná z rozpočtu župy,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška, ktorý si stavbu a práce na nej prišiel osobne skontrolovať. „Výťah bude slúžiť nielen pre imobilných čitateľov, ale aj na prepravu knižničného fondu na jednotlivé podlažia. Čitatelia tak vďaka jeho výstavbe získajú prístup aj na vyššie podlažia, ktoré doteraz nemohli navštíviť,“ prezradila riaditeľka knižnice Gabriela Krokvičková.

Montáž výťahu je podľa slov zhotoviteľa Jána Gavaldu pripravená, trvať bude tri týždne. Po namontovaní výťahu sa upraví fasáda jeho prístavby, stvárnená na nej bude grafika symbolizujúca štylizáciu políc s knihami. Nový vzhľad získa aj nádvorie, osadená bude zámková dlažba a mobiliár. Knižničné prostredie sa po všetkých úpravách zazelenie.

Nová fasáda i vstup zo severnej strany

Prestavbou prechádza aj Považská knižnica, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a zároveň jednou z najstarších budov v Považskej Bystrici. Na stavbe bola zdemontovaná krytina a krov strechy a zrealizovala sa nová stropná konštrukcia. Aktuálne prebiehajú práce na pokládke strešnej krytiny a montáži strešných okien. „Táto rekonštrukcia je kompletne financovaná z rozpočtu TSK. Projektová dokumentácia, podľa ktorej sa teraz realizujú práce, je z roku 2016, tzn. že v nej nie sú zapracované niektoré legislatívne zmeny a bude sa musieť ešte dopracovať. Projekt by mal stáť takmer trištvrte milióna eur, v závislosti od zmien v projektovej dokumentácii. Najdôležitejšie je teraz, aby sa dokončila strecha, ktorá je už na 70% hotová,“ povedal počas kontrolného dňa predseda TSK Jaroslav Baška.

V budove sa budú kompletne meniť rozvody vzduchotechniky, zrealizuje sa nová elektroinštalácia a ústredné kúrenie, pričom pribudnú moderné kondenzačné kotle. V podkroví vznikne nový priestor, ktorý bude slúžiť ako kancelárske zázemie pre pracovníkov knižnice i ako zasadací priestor pre čitateľov. Vybudovaný bude úplne nový vstup zo severnej strany s kovanou markízou a opraví sa aj fasáda objektu. „Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná na obdobie 12 mesiacov. Do leta by mala byť rekonštrukcia jednej z najstarších budov v Považskej Bystrici aj dokončená,“ uzavrel župan.

Zdroj: TSK