DUBNICA NAD VÁHOM. Mesto Dubnica nad Váhom začalo s prácami na rekonštrukcii niekdajšieho sídla II. základnej školy na Partizánskej ulici. V budove chce vytvoriť tzv. regionálne centrum mozgov, teda zázemie pre šikovných ľudí z celého regiónu, ktorí potrebujú priestor pre zdieľanie svojich skúseností a nápadov. Zároveň tak chce vytvoriť aj priestor pre vzdelávanie, startupy, workshopy či prednášky.

Samospráva bola úspešná v žiadosti o nenávratné finančné zdroje z Operačného programu Kvalita životného prostredia v hodnote jedného milióna eur, prostredníctvom ktorého 60-ročnú budovu zrekonštruuje a prispôsobí požiadavkám a potrebám súčasnej doby. Celkové náklady budú na úrovni 1,2 mil .eur. “Snažíme sa vytvárať priestor pre ľudí, aby ostávali na Slovensku, aj v Dubnici nad Váhom. Pripravujeme nájomné bývanie, štartovacie byty. Chceme tomu prispôsobiť celú infraštruktúru a občiansku vybavenosť, aby sa Dubnica nad Váhom stala zaujímavým mestom pre život. ”

Viac o rekonštrukcii budovy, ako aj o zámere vytvoriť v Dubnici nad Váhom vzdelávacie a biznisové centrum nadregionálneho významu sa dozviete od primátora mesta Petra Wolfa a vedúceho Stavebného úradu Dubnica na Váhom Jozefa Králika.